Összetétellel és ritkább névalkotási módokkal keletkezett keresztneveink

  • Nyomtatás
  • Már a legkorábbi nyelvemlékeinkben is előfordulnak szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek, amelyek összetett közszóból váltak tulajdonnévvé. A szóösszetétellel keletkezett személynevek a közszavakhoz hasonló grammatikai viszonyokat tükröznek. A mellérendelő viszonyban jelentős az ikerítéssel keletkezett becézők új névalakként való továbbélése (Anna-Panna, Anni-Panni, Anka-Panka). Az alárendelő viszonyra a mai keresztnévkincsből mindössze két példát tudunk, a jelöletlen birtokos jelzős Hadúr és a minőségjelzős Kisanna nevet. A Kisanna századokon át az Anna név Erdélyben szokásos becézője volt. Olyannyira beilleszkedett a névrendszerbe, hogy rövidüléssel és képzéssel keletkezett becealakja, a Kisó a mai magyar keresztnévkincsben önálló névként él tovább.
    A ritkább névalkotási módok közül a rövidülés a név végének valamilyen mértékű elhagyását jelenti. Nyelvünk történetében a rövidülésnek külön csoportját képviselik azok a keresztnevek, amelyek az egyházi latin nyelvből -us végződéssel kerültek a magyarba. Néhány esetben megőrizték a végződésüket, mint például Brútusz, Dáriusz, Juliánusz, Júliusz. Legtöbbször azonban megrövidültek, és -us nélküli alakjukban váltak a magyar keresztnévkincs tagjává: Albert < Albertus, Antal < Antonius, Benedek < Benediktus, Miklós < Nicolaus, Pál < Paulus, Márton < Martinus. A leggyakrabban előforduló férfinevekből rövidüléssel keletkezett alakok: Alex < Alexander, Arnó < Arnold, Barna < Barnabás, Bene < Benedek. Néhány példa a mai keresztnévkincsből a rövidüléssel keletkezett női nevekre: Alexa < Alexandra, Bea < Beáta, Beatrix, Ilon < Ilona, Magda < Magdaléna, Teréz < Terézia, Zsuzsa < Zsuzsanna. Érdekes típusa a rövidüléssel keletkezett női neveknek az a csoport, amelyben a -ka, -ke képző marad el. Ily módon keletkezett neveink: Bíbor, Boglár, Hajnal, Etel, Piros. A teljes -ka, -ke végződésű névalak erőteljesen kedveskedő hangulatú, ezzel szemben a rövidült forma hivatalosabb vagy közömbösebb.
    Csonkuláskor ugyancsak rövidebb névformák keletkeznek a névtest első részének elhagyásával, például Albert < Adalbert. Ez a névalkotási mód idegen nyelvi hatásra kezdett elterjedni a magyar nyelvben. A csonkulással keletkezett becenevek közül néhány már kilépett a becenévi használatból és önálló keresztnévvé vált: Tina < Krisztina, Nóra < Eleonóra, Szandra < Alexandra, Zia < Terézia, Zsanna < Zsuzsanna. Több olyan keresztnevünk is van, amely különböző nevek azonos alakú csonkult becézőjeként keletkezhetett, például Ella az -ella végű női nevek (Gabriella, Mariella, Petronella) önállósult becézője, illetőleg önállósult rövidülése.
    A ritkább névalkotási módok közé tartozik a mozaiknevek létrejötte. A germán névadásban van nagy hagyománya ennek a névalkotási formának. A régi germán nevek arról tanúskodnak, hogy mintegy 40 névszó felhasználásával alkották meg az ősi nevek nagy részét. Közülük nem egy a magyar keresztnévkincsbe is bekerült: Lénárd, Richárd, Rudolf; Gertrúd, Kunigunda, Matild. Újabban idegen nyelvekből is vettünk át két név összevonásából mozaiknévként keletkezett keresztneveket. Közéjük tartozik az olasz nyelvben keletkezett Maréza (< Maria és Teresa) és a Rozanna (< Roza és Anna) vagy a latin eredetű Maximilián (< Maximus és Aemilianus). A mozaiknevek használata sajátos fajtája lehet a névörökítésnek, hiszen a gyermek neve az édesanya és az édesapa nevének egy-egy darabkáját őrizheti meg és viheti tovább.