kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821

Új bérlakások épülnek a Župančič utcában Lendván. Az elsősorban a fiatalok első lakhatási igényeinek kielégítését ...

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (KKK) és Lendva Község viszonya néhány éve már nem mondható felhőtlennek, a ...

Augusztus 11-én a Bánffy Központ teraszán bemutatkozott a Vajdasági Irodalmi és Képzőművészeti Karaván. Dudás Károly ...

A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kiírt pályázaton 7.000 euró ...

Három tömbház épül 24 bérlakással
Górcső alatt a KKK ügyvitele
A fiatalokon a sor
Elhanyagolt hagyaték?
 

A változatos magyar nyelv: nyelvhasználat a Kárpát-medencében – a Termini online magyar–magyar szótára

Mint az köztudott, a magyar nyelvközösség területi kiterjedése nem esik egybe Magyarország államhatáraival: őshonos magyarul beszélő közösségek a központi magyarországi régión kívül négy nagyobb (Szerbia, Románia, Ukrajna és Szlovákia) és három kisebb (Ausztria, Szlovénia és Horvátország) régióban léteznek. Az 1920-as trianoni békeszerződésből és azt követően az érintett országokban létrejött politikai- és államberendezkedésből kifolyólag a magyar nyelv a szétfejlődés útjára lépett.

A nyelvi szétfejlődés bizonyítékai az országhatárokkal szabdalt magyar nyelvterületen leginkább a szókincs esetében érhetők tetten. A külső régiók magyar nyelve gazdag az olyan szavakban, szókapcsolatokban, alakváltozatokban, jelentésekben, amelyek nem részei az úgynevezett (összmagyar) standard nyelvváltozatnak. A következő hónapokban e rovat keretein belül – sorozat jelleggel – a külső régiók nyelvében, szókincsében teszünk barangolást, egy kicsit betekintést nyerve a fent említett jelenségekbe. A sorozathoz forrásul a Termini magyarmagyar szótár és adatbázis gazdag szócikkanyaga szolgál, éppen ezért – egyfajta bevezetésként – először magával a szótárral ismerkedünk meg röviden.

A Termini szótár 2007 óta érhető el az interneten a http://termini.nytud.hu/htonline címen. A szótár szerkesztői a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat égisze alatt a külső régiókban működő nyelvi irodák/intézetek munkatársai. A szótár szerkesztése nyolc országban párhuzamosan zajlik, a szakemberek szoros kooperációjában, illetve fontos kiemelni, hogy a külső felhasználók is részt vehetnek a szerkesztési folyamatban, amennyiben jelzik javaslataikat, észrevételeiket a készítőknek. A folyamatosan fejlesztés, bővítés alatt álló szótár célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a magyarországitól eltérő államnyelvi eredetű és belső keletkezésű szavakat, amelyeket a Kárpát-medencében, de Magyarország határain kívül élő beszélők használnak.

A szótár használata bárki számára könnyen és gyorsan elsajátítható, az egyszerű keresőmezős keresésen túl különféle szűrőkkel pontosíthatjuk keresési találataink körét. A szótár használatáról, a szócikkek felépítéséről, a feldolgozott anyag jellegéről, a szócikkekben alkalmazott rövidítésekről és szimbólumokról bőséges leírás áll a felhasználók rendelkezésére a szótár vonatkozó menüjében. A szótár célközönsége rendkívül szerteágazó, hiszen a Magyarország határain belül vagy kívül élő magyarul beszélő, érdeklődő, laikus felhasználókon kívül a benne található információk értékes nyersanyagot jelentenek a különféle (elsősorban nyelvészeti) kutatásokhoz a szakemberek számára is. A cikkben felsorolt jellemzők miatt túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Termini szótár egy egészen kivételes referenciamű a magyar nyelvű szótárak között, s nemcsak a nyelv, hanem a magyar kultúra egésze szempontjából örvendetes a létezése.

Reményeink szerint a következő időszakban az e-nyelv rovatban olvasható példák, szemelvények minél többek számára kedvet csinálnak majd ahhoz, hogy akár célirányosan, akár csak egyszerű időtöltésként elmerüljenek a Termini szótár anyagában, és ezáltal jobban megismerjék a magyar nyelv különböző régiókban használt változatainak sokszínűségét és gazdagságát.  

 

 

MCSi Design