kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821

Új bérlakások épülnek a Župančič utcában Lendván. Az elsősorban a fiatalok első lakhatási igényeinek kielégítését ...

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (KKK) és Lendva Község viszonya néhány éve már nem mondható felhőtlennek, a ...

Augusztus 11-én a Bánffy Központ teraszán bemutatkozott a Vajdasági Irodalmi és Képzőművészeti Karaván. Dudás Károly ...

A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kiírt pályázaton 7.000 euró ...

Három tömbház épül 24 bérlakással
Górcső alatt a KKK ügyvitele
A fiatalokon a sor
Elhanyagolt hagyaték?
 

A 130 éves Lendvai Zeneiskola alapításáról

Idén, 2019-ben ünnepli a lendvai újságírás a becses 130. évfordulóját. Ugyanis 1889. január 12-én jelent meg az Alsó-Lendvai Hiradó első száma Kardos Gábor kiadó és laptulajdonos jóvoltából. A keszthelyi nyomdász, aki Hoffhalter Rudolf után 316 évvel újjáélesztette a nyomdai tevékenységet Alsólendván, egy olyan folyamatot indított el városunkban, amely csak a jugoszláv kommunista egypártrendszer hatalmaskodásával, a Balkányi nyomda államosításával fejeződött be 1947-ben. Igaz, a magyar nyelvű újságírás városunkban még előbb megszűnt, pontosabban 1919-ben, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával és a Lendva-vidéknek a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatolásával.

Ennek ellenére az 1889 és 1919 közötti 30 esztendőben a négy alsólendvai hetilap, az Alsó-Lendvai Hiradó (1889–1891), az Alsó-Lendva és Vidéke (1897), a Délzala (1897–1899) és az Alsólendvai Hiradó (1899–1919) tömérdek mennyiségű adatot közölt a békebeli Alsólendváról, vidékéről, dolgos parasztságáról és tehetős polgárairól. Városunk egykori hetilapjait olvasgatni olyan, mint egy időutazás. Ezek segítségével megtudhatjuk, mikor és hogyan épültek az egyes létesítmények: épületek, üzemek, vasutak, járdák és utak. Kiderül, mit kínáltak az üzletek a városban és kik voltak a tulajdonosaik. Tájékozódhatunk arról, milyen polgári egyesületek működtek, kiket szolgáltak és hogyan jótékonykodtak, milyen közegészségügyi és közoktatási körülmények között éltek elődeink. És nem utolsó sorban abba is bepillanthatunk, milyen közügyek és botrányok foglalkoztatták a lakosságot, kik és hogyan jártak szerencsétlenül vagy éppen hol és mit műveltek városunk nevezetes szülöttei. Már rögtön a 6. és 7. számban arról értesülünk, hogy 1889. február 18-án a polgári iskola keretében megkezdte működését az alsólendvai zeneiskola. „Az iskola létesítője Murkovics János kántor-tanitó, kinek kitünő zenei tehetsége általánosan ismeretes, ki a zene minden ágában elmondhatni, hogy mester (...). A zeneiskolában a növendékek hetenként 3 órán egyelőre a hegedün való játszásban oktattatnak.” A 130 évvel ezelőtt létesített alsólendvai zeneiskola első tanévére közel 20 tanuló iratkozhatott be, mégpedig „a polgári iskola első osztályából 2, a másodikból 6, a harmadikból is 6 és a negyedikből 5 növendék, akik mindannyian egészen ingyen oktatásban részesülnek, s nyolcz szegény tanuló pedig zeneszerekkel is elláttatott”. A 130 év nem csak kötelez, de kecsegtet is a Lendvai Zeneiskola újabb és újabb, a hangversenytermek színpadán univerzális nyelven elhangzó produkcióival.

Lendvai Kepe Zoltán

MCSi Design