kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518
 

Kedvezőbbnek látszik a helyzet

Az Országgyűlés júliusi tevékenysége és ülései során közvetve gyakorta visszatért a szlovén–horvát határvonal meghatározására vonatkozó független nemzetközi bírósági döntés értékelése. A Külügyi Bizottság – a kormány, valamint más magas rangú állami szervek javaslatára – olyan álláspontra helyezkedett, hogy a jelenlegi elutasító horvát álláspont ellenére maradéktalanul a döntés érvényesítésére kell törekedni, de mellőzni kell minden provokatív jellegű megnyilvánulást, ami az ország szempontjából hosszú távon káros lehetne.
Nemzetiségi szempontból a júniusi pesszimista hangvétellel ellentétben valamennyire pozitívabb fejleményekről számolhatunk be a tervezett kisebbségvédelmi jogalkotást illetően. Az úgynevezett általános nemzetiségi törvény általunk javasolt munkaszövegén a kormány illetékes hivatala ezúttal mélyrehatóan dolgozott, és néhány kulcsfontosságú kérdést illetően elég közel kerültek egymáshoz álláspontjaink.
Korai volna még túlzott optimizmussal tekinteni a folyamatra, de az eddigi hozzáálláshoz képest a jelenlegi törekvés pozitív jellegűnek értékelhető. Az őshonos nemzeti közösségek oktatását szabályozó törvény módosítása terén megindított eljárás úgyszintén a végső fázisba érkezett, és amennyiben a magyar közösség és érdekelt intézményeink konszenzusra jutnak, a törvényjavaslat akár még idén elfogadásra kerülhet. A községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen pénzelése kérdésében július első felében szintén több egyeztetésre sor került. A kormány az önkormányzatok pénzelését szabályozó törvényjavaslatot elfogadta és beterjesztette az Országgyűlésnek. A javaslat sajnos még nem elégíti ki a magyar közösségnek a közvetlen pénzelésre vonatkozó igényét, azonban a törvényalkotási eljárás keretében mégis mutatkozik esély arra, hogy kedvező változásra kerüljön sor. A koalíció részéről van ugyanis hajlandóság a kérésünk támogatására. Jelenleg az olasz közösség támogatása hiányzik, mert ők a mienktől eltérő körülmények tapasztalataiból kiindulva másképp tekintenek a közvetlen pénzelés ügyére. Remény azonban még mindig van arra, hogy az álláspontok közeledjenek egymáshoz és legalább kompromisszum szülessen. Amennyiben ez megvalósulna, továbbléphetnénk e fontos kérdésben is. Mindhárom említett törvényjavaslat esetében sorsdöntő lesz augusztus vége vagy szeptember eleje. Azt azonban nyugtázhatjuk, hogy mindenesetre kedvezőbbnek látszik a helyzet, mint néhány héttel korábban.
A júliusi ülésszak keretében intenzív munka zajlott, hiszen számos törvénymódosítás és egyéb dokumentum került elfogadásra. A teljesség igénye nélkül említjük, hogy – az ellenzék erélyes (és nagymértékben jogos) tiltakozása ellenére gyors eljárással tárgyalta az Országgyűlés az orvosi tevékenységről szóló törvényt. A koalíció és az ellenzék szembekerült egymással az igazságügyi törvényeket illetően is. A legnagyobb ellenzéki párt több éves konfliktusa az igazságügy-miniszterrel az ilyen jellegű törvények tárgyalásakor általában elvonja a figyelmet a tényleges tartalmi problémák mélyreható boncolgatásától. Ennek ellenére mindkét törvény támogatást kapott az első olvasatban.
A még nem iskolaköteles fogyatékkal élő gyermekek erőteljesebb állami támogatását garantáló törvény tárgyalása szerencsére nem képezte vita tárgyát. A javaslatot – harmadik olvasatban – szinte egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés. Az idei fagykár okozta terméskiesés részbeni kártérítéséről rendelkező törvényt úgyszintén gyors eljárással javasolta a kormány elfogadásra. Ugyan bontakozott ki némi vita, azonban a javaslat – érthetően – magas támogatást kapott.
Az Országgyűlés rendkívüli ülés keretében tárgyalt az úgynevezett második vasúti folyosóról szóló törvény visszavonására kezdeményezett népszavazás elrendeléséről. Köztudott, hogy az említett népszavazásra szeptember 24-én kerül majd sor, amit végül az Alkotmánybíróság is jóváhagyott.
Göncz László
MCSi Design