kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Előrelépés háromból két törvény esetében

Bonyolult a törvényalkotási folyamat, főképp, ha a nemzeti kisebbségek dolgairól van szó! Nem véletlenül fogalmaztam így a kezdőmondatot, mert a muravidéki magyarokat közvetlenül érintő törvények rendezése tényleg csigaléptekkel halad előre. Ez a „naplóim” olvasásából a laikus számára is felismerhető, érthető. A megállapításban mégsem csak a kritikai hangot lehet/szabad felfedezni, hanem azt is, hogy – a korábbi időszakhoz viszonyítva – mostanra mégiscsak van némi előrelépés két törvény esetében a három közül. A két őshonos nemzeti közösség oktatásáról rendelkező törvény módosítását több hónapos – muravidéki, tengermelléki és persze ljubljanai – egyeztetés, útkeresés után sikerült olyan formába önteni, hogy a törvényjavaslat a kormány elé kerülhet.
Reményeink szerint a legfelső végrehajtó testület november elejéig elfogadja a javaslatot, ami után – reális eséllyel – az Országgyűlés még a mandátum végéig ténylegesen pontot tehet e folyamat végére.
A községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen pénzelése szempontjából is megszületett az olaszokkal a kompromisszum, amely szerint – amennyiben a koalíció betartja ígéretét – az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény megteremti a magyar közösség keretében régóta követelt megoldás alapját. Talán helyesebb illusztrációja a tervezett törvénymódosításnak, hogy a közvetlen pénzelésnek csak a lehetőségét biztosítja majd a törvény, ami azt jelenti, hogy a nemzeti közösség mellett az önkormányzatok (községek) egyetértése is szükséges lesz ehhez. Azonban – véleményem szerint – aggályos lenne bármelyik község részéről akadályozni a nemzeti közösség legitim igényét egy olyan támogatás folyósítási módja tekintetében, amelyet az állami költségvetésben kizárólag az őshonos nemzeti közösségek megmaradására és fejlődésére biztosítanak. A magyar nemzeti közösség álláspontja, amint arról már számtalanszor szóltunk, az említett megoldásnál jobb és konkrétabb volt, azonban az olasz közösség eddig volt hajlandó alkalmazkodni. A törvénymódosítás keretében a községi szervezeteink közvetlen finanszírozásának legalább a lehetősége legkésőbb az Országgyűlés novemberi ülésén elfogadásra kerül.
A bennünket érintő törvények közül a harmadik, az úgynevezett általános nemzetiségi törvény munkaszövege az utóbbi hetekben – sajnos – nem változott, pedig arról állapodtunk meg az illetékes kormányhivatallal, hogy szeptember folyamán e téren is továbblépünk. Reméljük, hogy a következő hetekben az egyeztető munkára sor kerül (mert a tartalmi megoldások a jövő szempontjából is fontosak lehetnek), azonban annak az esélye, hogy az általam immár negyedszer kezdeményezett – és a nemzetiségi képviselőcsoport részéről nagymértékben előkészített – törvény ebben a mandátumban elfogadásra kerüljön, inkább illúzió, mintsem reális lehetőség.
A szeptemberi plenáris ülésen az Országgyűlés a rendkívül súlyos helyzetben tengődő egészségügy tárgykörében fogadott el törvényeket, amelyek közül aligha állja ki mindegyik a szakmai nyilvánosság és az egyéb illetékes testületek próbáját. Külön hangsúlyozni kell, hogy egy úgynevezett intervenciós törvény elfogadására is sor került, amely – mintegy 140 millió eurónyi összegben – a tervezettnél sokkal nagyobb támogatást biztosított főképp az egészségügyi intézményrendszer szanálására. Az említettek mellett még számos törvényjavaslat kapott támogatást a szeptemberi ülés keretében. Végezetül csupán az úgynevezett „Farrokh-féle” beszámoló szinte teljes körű támogatását említem, amely a legnagyobb szlovéniai bank, az NLB botrányos, iráni érdekeltségű pénzmosási ügyeire vonatkozik. Hogy a beszámoló után az illetékes igazságszolgáltatási és vizsgálati szervek miként cselekednek, a közeljövőben meglátjuk.
Göncz László
MCSi Design