kele
perec1
garas1
65. évfolyam
30. szám
Megjelenés:
2021. 07. 29.
kiscim3021
 

A muraközi nóri fajtájú lovak

torttukor0421Vidékünkön a 19. század első felében még elterjedt volt a lótenyésztés, ami aztán sajnálatos módon a század közepén hanyatlásnak indult. Hogy az ügyet újra fellendítsék, a kormány figyelemmel kísérte a törekvéseket és külön támogatást fordított e cél megvalósítására. Erről bővebben 1882-ben a Zalamegye hetilap 5. számában írtak (megjelent július 30-án).

 

A muraközi nóri fajú lovak tenyésztése érdekében 1879. évben vették kezdetüket azon eljárások, melyek azóta folytonos figyelmes és szakavatott gonddal, valamint folyton és tapasztalható sikerrel a tenyésztés fejlesztés céljából teljesíttetnek;— igy nevezetesen a jelzett évben a két muraközi és alsó-lendvai járásokbeli összes tenyészkancák a minisztérium küldötteinek hozzájárulásával alakított szakbizottság által megvizsgáltatván, azokból a tenyészjelleget legjobb minőségben képviselő 1600 db. kanca kiválasztatott, s ezek részére a magas kormány nóri fajú mének vásárlása által megfelelő apa-lovakról gondoskodott, s ezen kivül hogy a kellő apa-lovak hiányán segítve legyen, a magán mén-nevelést és a jó minőségű magán mének közhasználatra bocsátását is segélyezésben részesíti.

E célból ez évben az augusztus 13-án Nagy-Kanizsán tartandó általános jótenyésztési jutalomdíjosztáson kivül, különösen a muraközi nóri fajú tenyészjelleg díjazására a magas kormány még 60 db. aranyjutalmat, továbbá 15 oly tenyésztők részére, kik megvizgált és tenyésztésre alkalmasnak talált méneiket az ezen évi fedeztetési idényre a megszabott feltételek alatt közhasználatra bocsátották, kiosztandó jutalmúl 900 frtot, a legkitűnőbbnek talált méncsikók nevelésére pedig segélyül 100 frtot engedélyezni kegyeskedett; ehhez véve, hogy a méncsikó vásárlások által is mindinkább nagyobb jövödelmi összeg jut a tenyésztő közönség közé, mindezek a tenyésztés emelésére eléggé hathatós eszközül szolgálhatnak.


A segélyösszegek és jutalomdíjjak kiosztására folyó év augusztus 7-én Perlakon, 8-án Csáktornyán és 9-én Bellatinczon került sor. A teljes névsort helyhiány miatt a következő cikkben tesszük közzé.

 

 

MCSi Design