kele
perec1
garas1
64. évfolyam
27. szám
Megjelenés:
2020. 07. 09.
kiscim2720
 

Nem vagyunk mi tehát utolsók, habár a hon határán lakunk is

tukorA népneveléstől tegyünk most egy kitérőt a színtársulatok irányába, amelyek Lendván már a múltban is többször vendégeskedtek, és egy ilyen (több előadásos) alkalomról Egyházasbükki D. Kálmán lenti tudósítása is beszámol a Vasárnapi Újság 1855. június 17-i számában. De volt itt ám zenélő cigánybanda és csodagyermek is!

Lendva, június 17. 1855. Nálunk a legjobb vidéki színész-társulatok egyike Szőllősi és Szuper igazgatásuk alatt f. é. junius 9-ike óta szini előadásokat tart. – Az eddig előadott darabok következők: 9-kén „Vid” Szigligetitől. 10-én „Czigány"; 11-én „Castor és Pollux” ugyanattól; 12-én „Koldusnő” franczia dráma; 13-kán „Szép juhász” Szigetitől; 14-én „Scot nemes” Dumastól és 16-án „Dalma” Jókaitól, ma pedig 17-kén a „Csikós” fog előadatni.  – A társulat kitűnő tagjai: Szőllősi, Szuper és Szuperné, jelesen játszanak még: Völgyi és Sipos. S átalában ellehet mondani, hogy a társulat tágjai nagyobbára gyakorlott és ügyes egyének, mint szinte öltözékük és színpadi diszitményeik is csinosak. – E társulat jelenleg összesen 19 egyénből áll. – Hozzánk Zala-Egerszegről jöttek, s mert ott avval ijesztettek, hogy nálunk egy-egy szinelőadáson alig jelenik meg 10–12 egyén, félve kezdék meg az előadásokat, azonban Lendva kitett Egerszegen, mert közönségünk érezve s jól felfogva Edvi Illés Pál arany mondatát: hogy „szinjátszó társaságot pártolni és színészi előadásokat látogatni annyi, mint nyelvünk felvirágzásához, nemzetiségünk emeléséhez egy kis morzsával áldozatot vinni!” olly szép számmal jelent meg minden előadáson, hogy 12-én már bérlet nyittatott nyolcz előadásra; és közönségünkben még az is megjegyzendő, hogy a drámát leginkább szereti. Nem vagyunk mi tehát utolsók, habár a hon határán lakunk is, sőt elmondhatjuk, hogy : adja az ég, miszerint a hon keblében bár mindenütt ugy törekednék a nép nyelvünket s nemzetiségünket emelni, mint minálunk. – 15-ig az egerszegi czigánybanda zenézett a szinházban s ámbár éji zenékből és mulatságok alkalmával naponkint majdnem 20–30–40 pft jövedelmük volt, 16-ikán elutaztak mint elégedetlenek. – 16-dikán a csodagyermek Ellenbogen Miksa Egerszegről mutatá be magát közönségünknél, ki már Pesten és Bécsben is ismeretes; e fiu 6 éves és minden előleges oktatás vagy tanítás nélkül fejből a legnehezebb számadásokat s törtszámokat egy percz alatt megfejti. Szép adománya a természetnek.

MCSi Design