Tűzzel-vassal pusztított a török

 • Nyomtatás
 • tortukor3019Ahogy a múltkori számban ígértük, jöjjön most az előző, a cserencsóczi templom alapkövének letételéről (1856. május 27.) szóló cikk befejezése a Vasárnapi Újság Vidéki hírek című rovatában:

  „Az egyház alapja a vizenyős föld, s ebből az ásott gödrökbe nagy mértékben felszivárgott viz miatt egerfából készített gerendákra építteték; gödör ásás közt egy helyen igen terjedelmes csonthalom födöztetett fel, melly is vagy az 1587-ik évben e vidéken dühöngött pestis, vagy pedig az 1603-ik évben, mint alulirtt a »Vasárnapi ujság« 1855 évi 32-ik számában is megirta, az e vidéken Tornistyehez közel tüzzel vassal pusztitott török és tatárcsordák emlékeül maradt fenn.”

   

  Szerencsére megőrződött a fent említett 32. szám is, így pontosan utánaolvashattunk, hogy Dervarics Kálmán mire is hivatkozik:

  „Alsó-Lendvának kanisai utczajában van egy oszlop, mellynél urnapkor kath. szertartásból oltár emeltetik; ezen oszlopról a vakolat már nagyobb részint lehullott s minthogy rajta ezen latin felirat olvasható: »Ex piis votis Familiae Bánfiannae sicut intus crux lapidea demonstrat stb. 1824,« kíváncsi voltam a kőkeresztet, mellynek azon felirat értelme szerint ez oszlopban kell lenni, meglátni.”

  Dervaricsnak sikerült egyenként kitisztítani a majdnem megkövesedett vakolatot a kőbe vésett betűkből, és egy csonkított és töredezett feliratot talált, amelynek a magyarázatát így adta meg:

  „Anno Domini 1603 (D =ac 500 és C = 100 hihető hibából vésetett kétszer egymásután) die 16-a Octobris hanc Crucem Spectabilis ac Magnificus Dominus Christophorus Bánffy de Alsó-Lyndva Eques auratus Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis confiniarum partiam Kegni Hungáriáé danubianarum Generális de Turcis stb.”

  És folytatja:

  „Banffy Kristóf alsó-lyndvai vár ura a törököket Alsó-Lendva közelében legyőzte s ezen győzelem emlékére emelte azon kőoszlopot, hogy pedig Alsó-Lendvához közel 1603-ik évben csata történt, az bizonyos, söt Istvanffy Miklós történetírónk szerint 1600 és 1603-ik években Alsó-Lendva körül nemcsak a törökkel, hanem még a tatárokkal is ütköztek a magyarok; említi még, hogy Alsó-Lendva és Nempti közt, Rédics felé, ugy Csesztreg, Dobronak és Tornistye felé eső vidéken a tatárok tűzzel vassal mindent elpusztítottak.”