kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

Az iskolaépület roskadozó félben áll

Immár elkezdődött az új tanév és a gyerekek kisebb-nagyobb lelkesedéssel koptatják az iskolapadokat, de ez a múltban nem volt mindig így. Erre egy nagyon jó példa az alábbi írás, amelyben Fatér Józsa (József) dobronaki tanító és kántor felvázolja a dobronaki iskola állapotát (a cikk a Néptanitók lapjában jelent meg 1870. március 31-én).

tortukor39191) Az iskolaépület távol a templomtól roskadozó félben áll.

2) Ebben van egy tanterem, mely alig képes 50—60 tanonczot befogadni, pedig Dobranakon 120—130 tanköteles gyermek van. A tanteremben van 5 pad a fiu — s 5 pad a leánytanulók számára. Iskolába jár 75 tanuló; azonban ha kedvök tartja iskolába jönni 80-an is vannak, s ekkor zsúfolásig telik meg a tanterem; egy része a padokban ül, egy része pedig a padokon kivül áll, midőn a tanító nem is mozoghat az iskolában. Van agy rozzant táblája, melyen sem számolni, sem egyebet irni nem lehet, mert a fekete festék már ezelőtt 10 ével lekopott róla. Az irvaolvasáshoz megkívántató fali táblák most hozattak meg Pestről, de ezeket falra függeszteni nem lehet, mert a fal nedvességétől egy-két hét mulva lerothadnának; tehát a fali táblák sarokban öszszegöngyölgetve vannak. De hát a tanteremben szükséges asztal és szék, minő állapotban vannak? — erről nem szólhatok, mert ilyesmi bútorzattal a dobronaki iskola soha sem rendelkezett, pedig régi iskola. Egyebe semmi; de annál több, és annál gyakoribb benne a vakandturás, mi a fal mellett és a horhadt pallók közt mutatkozik reggelenkint.

3) Van a tanítónak egy nedves szobája, mely neki, családjának és cselédjének szolgál lakhelyül.

4) Van egy kisebb szoba segédtanitó számára, mi nedvessége — s a vele határos istálló büze miatt téli időben lakhatlan.

 

Emlitettem volt tehát az egész épületben 3 termet, t. i. egy tantermet, egy tanitó — s egy segédtanító szobát; mindahárom terem oly nedves, hogy ha vendég lép be a szobába borzadályát semmi szin alatt sem titkolhatja el, mert a falak különféle szinekben penészesek. A tanitó szobában hová ágy — vagy más butor tétetik, ott a falat előbb el kell deszkázni, hogy igy a rögtöni rothadástól meg legyen az mentve; különösen az ágynemü. Szóval, Dobronakon az iskolaház a legelhagyatottabb épület.

MCSi Design