kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

Adománygyűjtés a magyar akadémia palotájára

tortukor0820Báró Sina Simon 1858. augusztus 14-én keltezett levelében 80.000 pengő forintot ajánlott föl, hogy az akadémia mihamarabb saját házra tehessen szert, hiszen addig nem volt saját otthona. Az alapító levelét aztán az ünnepélyes közülésen, 1858. december 20-án olvasták fel.

Gróf Dessewffy Emil, aki 1855 óta volt az akadémia elnöke, 3.000 forintot ajánlott fel ugyanerre a célra, és a következő évben fölhatalmazási kérelemmel fordult az igazgatósághoz, hogy engedélyezzék neki egy gyűjtés indítását, amivel nem csak az akadémia vagyonát szerette volna gyarapítani, de ettől függött az is, hogy egy új, célszerű épületet építenek majd vagy megvesznek egy már készet.

Az ország valamennyi részéről érkeztek az adományok, a buzdító felhívások nem kis lelkesedést váltottak ki. Ezekről az adakozásokról a Vasárnapi Ujság rendszeresen beszámolt és név szerint feltüntette az adakozókat, az alábbi cikkben így felsőlendvaiak nevei is megtalálhatók.

Vasárnapi Ujság,, 34. szám, Pest, augusztus 19-én, 1860

A magyar Akadémia palotája.

— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a m. Akadémia számára beküldött adakozásokról :

XXX. közlés : Nagy-Szőllősről Lator Gábor 50 ft. — Pánd és Szent-Márton-Káta községek lakosai (az első 13 ft. 10 kr., az utóbbi 9 ft. 11 kr.) Geszner Mihály által együtt 22 ft. 21 kr. — Felső-Lendváról s vidékéről többen Wais János által 29 ft. 30 kr. (ebből a tökére 19 ft. 65 kr.). — Összesen : 101 ft. 51 kr.

 

— (Részletes kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a m. Akadémia számára érkezett adakozásokról :

A XXX. közlésből (V. U. 34. sz.) :

Felső-Lendváról (Vas) és vidékéről 29 ft. 30 kr. érkezett be hozzánk a következő adakozóktól :

Háám Ferencz kasznár 2 ft, Forst Károly fővadász 2 ft, Wass János kasznár 2 ft, Wass Geiza 50 kr, Wass Paulina 50 kr, Hochenadler Ferencz tőkéhez 5 ft, Lutter Pál körvadász 2 ft, Lutter Anna 1 ft, Ratkovics Vendel plébános 2 ft, Luxner Al. tiszttartó 2 ft, Serin István plébános 2 ft, Edelstein József segédlelkész 1 ft, Vugrintsits Ferencz tanitó 30 kr, Rátkovics Károly főhadnagy 2 ft, Borovnyák József plébános 2 ft, Matjasic Alajos káplán 1 ft, Sbüll Ferencz plébános 2 ft.

MCSi Design