kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

Pirulnia kell minden becsületes embernek

torttukor3020Ahogy a múltkori cikkünkben ígértük, folytatjuk az 1862-es évben a Zala-Somogyi Közlönyben megjelent Alsó-Lendva-i beszámolót r.l. tollából (6. szám, 1862. augusztus 15.), melyből kiderül, hogy nem a krumplilopással és az állatok legeltetésével van ám a legnagyobb gond.

„De még szomorubb az, hogy a szomszéd helységbeliek falkaszámra legeltették lovaikat s ökreiket rétjeinken s gabonáinkban, sha ilyenkor a gazda a tetemes kárt megbecsültette az elöljárók által, hát a 10-15 ftig menő kár 1-2 ftra becsültetett, hát a csőszök mire valók, hogy ennyi kár történik? Jobban szeretnék hallgatni a csőszökről, ha énmagam nem tapasztaltam volna, hogy csőszeink is csak ugy lopnak, mint akármelyik más tolvaj, ez valóban szomorú dolog! De nézzünk be városunkba, talán ott nem fogunk ily szomoru dolgokra bukkanni. Ehon ni! mindjárt szemünkbe akadt az egymáshoz közel álló két mészárszék, melyek mindegyikében ugyanegy zsidó-mészáros monopolizálja a husmérést, itt aztán az embernek nemcsak hogy czudar rosz hust mérnek, hanem melléje 1 forintra rendesen még 3/4 sem kap, pedig 13 falubeliek hordanak hust a két mészárszékből. Tovább mendegélve a sütők oroszlános czimerei ötlenek szemünkbe, az oroszlánnak két első lábába rendesen (természetesen) igen helyes és izletes zsemlyék és szarvasok festetnek, az ember szinte étvágyot kap rájok, hanem aztán étvágya csakhamar elvesz, ha betekint a boltajtón s végig tekint a sok helytelen és roszul sült süteményeken.
Vasárnaponkint pedig legokosabban tesz a ki megszökik Alsó-Lendváról, mert a mily fajtalanságot és szemtelenséget fényes nappal az utczán a mindkét nembeli cselédek elkövetnek, valóban pirulnia kell minden becsületes embernek, ilyenkor a korcsmákban szól a zene a fenn dombéroznak egész reggelig s egész éjen át az egész város csakugy hangzik a sok kurjogatástól és gyalázatos danáktól, és mindezen garázda és szemtelen tettek ellen senki sem tesz, mintha előljáróság sem volna a városban, valóban szomoru látvány az, hogy a mostani nemzedék mennyire elkorcsosodott, pedig ha kisség gondolkodni tudna, eszébe juthatna, hogy minden ily kihágások csak egészségnek ártanak, tehát magyarán megmondva: önmaga alatt vágja a fát. Isten velünk.”

 

 

MCSi Design