kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

Mindent a vasút létrehozása érdekében

torttukor3520Hadd foglalkozzunk most néhány cikk erejéig egy kicsit a vasúttal is. A Pesti Napló 1893. novemberi számában megtaláljuk az új tervezett vasút teljes költségét és támogatóit, összegekkel együtt.

„A muraszombat-gyanafahi helyi érdekü vasut végrehajtó bizottságának dr. Károlyi Antal alispán elnöklete alatt tartott gyülésén, mint vasmegyei levelezőnk irja, megjelentek gróf Széchenyi Tivadar képviselő, Pintér Géza, Horváth György alelnökök, dr. Varga Gábor Szent-Gotthárdról, Szmodics Viktor Alsó-Lendváról, Ratkovich Vendel kanonok Szombathelyről, továbbá a bizottsági tagok. Az értekezlet részéről pedig képviselve voltak: Cserencsóc, Bellatinc, Hidegkut, Muraszombat, Sürüháza, Bodóhegy, Prosznyákfa, Csendlak, Halmos, Márkusháza, Mártonhely, Tiborfa s több község. Az elnöklő alispán jelentette, hogy gróf Batthyány Zsigmonddal mindent megtett a vasút létrehozása érdekében. Az előmunkálatok: nyomjelzés, közigazgatási bejárás és engedélyező tárgyalás megvolt. E tárgyaláson megállapittatott, hogy a 43 kilométer hosszú vonal építő költsége 1,830.000 forint; ebből törzs- részvények cimén az érdekeltség jegyzett 140.000 forintot, a törvényhatóság 100 ezer forintot, az állam postaszállitás fejében 72.000 forintot s teljes biztossággal megígérte az építési tőke 10 százalékát, 180,000 forintot, mi összesen 495,000 forint. A vasút vállalkozója Horsitz Frigyes a törzsrészvények mennyiségével megelégszik. Az elnök és társa belátván, hogy egyrészről Alsó-Lendván a zalai vasutakkal, másrészről Regedén pedig a déli vasút osztrák vonalaival való kapcsolat a vasút rentabilitását nagyban előmozditja: az előmunkálati engedélyt a jelzett vonalakra is kieszközölte olyformán, hogy mindhárom vonal csak együtt és egyidőben épithető ki. Most már számítani lehet úgy Alsó-Lendva és Regede, mint Bellatinc vidékének s Zalavármegyének támogatására is. ... A gyűlés örömmel vette tudomásul az alispán jelentését, neki és gróf Batthyány Zsigmondnak megbízatását készséggel hosszabbította meg s elhatározta, hogy Alsó-Lendván és Regedén a vasút részére külön érdekeltséget létesít, hogy a törvényszabta törzsrészvények e két irányra is jegyezhetők legyenek.”

(Folytatjuk)

 

 

MCSi Design