A muraközi nóri fajtájú lovak (2)

 • Nyomtatás
 • tortukor0821Amint az előző cikkünkben ígértük, következzen most a segélyösszegben és jutalomdíjban részesültek listája (megjelent mint melléklet a Zalamegye 7. számához 1882. augusztus 3-án). A kiosztásra 1882. augusztus 9-én Bellatinczon került sor.

   

  A méntartási segélyösszegek kiosztása.

  a.) Orbán Áron kerkanémetfalusi lakós bemutatott községi bizonyitványnyal a kitűzött feltételek pontos megtartását igazolván, és elővezetett ménje jelenben is a jó és gondos tartás állapotában lévén, részére a 80 forint méntartási segélyösszeg kifizettetett.

  b.) Balazsits János felső bisztriczei lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 80 frt. méntartási segély kifizettetett.

  c.) Tóth Kálmán bánutai lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezet 60 frt méntartási segély kifizettetett.

  d.) Császár Sándor szentgyörgyvölgyi lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 60 frt. méntartási segély kifizettetett.

  e.) Babolcsai József szentgyörgyvölgyi lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 60 frt. méntartási segély kifizettetett.

  f.) Horváth Szabó István tüskeszeri lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 60 frt. méntartási segély kifizettetett,

  g.) Vugrinecz András tüskeszeri lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 40 frt. méntartási segély kifizettetett.

  Jutalomdijban részesültek:

  1-ső dijra, vagyis 4 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Raduha Markó adriánci lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája.
  2-ik dijra, vagy is 3 drb aranyra érdemesnek itéltetett Grüskovnyák Mátyás felső bisztriczei lakós Saan állami-méntől származott csikóval elővezetett kancája.

  3-ik díjra, vagyis 3 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Gaál János petesházi lakós Gurk állami méntől származott csikóval elővezetett kancája.

  4-ik dijra, vagyis 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Vucskó Mihály irsakóczi lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája.

  5-ik díjra, vagyis 2 db. aranyra érdemesnek itéltetett Krapecz András izsakóczi lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája.

  6-ik dijra, vagyis 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Magdics Joán felső-bisztriczei lakós Saan állami mén utáni csikóval bemutatott kancája.

  7-ik dijra, 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Grasanovits János zsizsekszeri lakós Saan állami mén utáni csikóval bemutatott kancája.

  8-ik dijra, 1 db. aranyra érdemesnek itéltetett Domján Iván belatinczi lakós Roullin állami mén utáni csikóval bemutatott kancája.

  9-ik dijra 1 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Marics Ferencz adriánczi licenciált magán mén utáni csikóval bemutatott kancája.