kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821

Új bérlakások épülnek a Župančič utcában Lendván. Az elsősorban a fiatalok első lakhatási igényeinek kielégítését ...

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (KKK) és Lendva Község viszonya néhány éve már nem mondható felhőtlennek, a ...

Augusztus 11-én a Bánffy Központ teraszán bemutatkozott a Vajdasági Irodalmi és Képzőművészeti Karaván. Dudás Károly ...

A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kiírt pályázaton 7.000 euró ...

Három tömbház épül 24 bérlakással
Górcső alatt a KKK ügyvitele
A fiatalokon a sor
Elhanyagolt hagyaték?
 

„Dobronak mezővárosába magyar ajkú tanitógyakornok kerestetik”

tortukor44191A múltkor olvashattuk, hogy milyen siralmas állapotban volt a dobronaki iskola 1870-ben, annak ellenére, hogy egy évvel korábban, 1869-ben megalakult az iskolaszék. Néhányszor már üléseztek is, de az ülések „mit eredményeztek: arczpirulással kell a világ előtt bevallani, hogy semmit. Épen semmit.

A köztiszteletben álló helybeli plébános úr nt. Székely István elnökünk az iskolaszék ülésein folyton meleg szavakkal buzditja a tagokat, hogy mi minden teendőjök van elhagyatott iskolájok körül. Szóval, egyaránt iparkodik lelkesíteni mind az iskolaszéket, mind pedig a népet iskolája iránt; de haszontalanul.

’Ha eddig jó volt, ezután is jó lesz’ — mondja egy két ajk a többi ennyit sem. A város korcsmáját kellenne iskolává alakítani, s igy korcsmát pedig egészen újból építtetni. Absurdum!” – írja a Néptanitók lapja, 1870. március 31. száma.

Hát csodálkozunk, hogy ezek után nem volt jelentkező a meghirdetett segédtanári állásra? A Néptanitók lapjában ezt még ugyanebben az évben (1870), augusztusban meghirdették, meg még további öt alkalommal a következő évben, 1871-ben (a hirdetések tartalma enyhén változott; a szeptemberiben enyhe kétségbeesést is lehet már érezni):

tortukor44192„Zalamegye, Dobronak mezővárosába egy magyar ajkú tanitógyakornok (ki legalább 3—4 latin- vagy reálosztályt végzett legyen) kerestetik. Kinek egész ellátása és szállása — külön szobával — lesz. Ágynemű nem adatik. Az illető időnkint az orgonálásban oktatást is nyer, annálinkább, miután a vállalkozó kiválólag mint kántorsegéd fog működni. Fizetése tekintetében alulirttal levélben értekezzék. Az állomás szeptember hóban elfoglalható. Dobronakon, aug. 25-én 1870. Ut. pósta: Alsó-Lendva. Fatér József, kántortanitó”

„Alulirt egy róm. kath. magyarajku képezdevégzett segédtanítót keres; ennek hiányában egy tanitó pályára készülő egyéniség is elfogadtatik. Első esetben a fizetés 80 frt, második esetben 60 frt, egész ellátás, ruhamosás és lakás; ágynemű nem adatik.  A vállalkozót kérem — mielőbb magát alulirttal érintkezésbe tenni levél által szíveskedjék, mert az állomás azonnal elfoglalható. Dobronak (u. p. Alsó-Lendva; utolsó vasúti állomás Csáktornya), szeptember hó 29-én 1871. Fatér József, kántortanitó.”

A címben nem a nálunk tájidegen ürmösborokra utalunk, inkább az idei őszi „bőségkosár”, különösképpen a jónak ígérkező ...

Az 53. Celjei Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásár – amelynek idén Magyarország a partnerországa – szerdai ...

A vándorbölcső új babára talált. Pénteken a Muravidék egyik végéből, Hodosról a másik végébe, Völgyifaluba Soós ...

Szeptember 16-án Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a Hotel Lipa konferenciatermében megtartotta az I. Nemzetközi ...

Üröm az örömben
Üröm az örömben
Szlovén-magyar kormányülés Celjében
Szlovén-magyar kormányülés Celjében
Dórikához került a vándorbölcső Völgyifaluba
Dórikához került a vándorbölcső Völgyifaluba
Megtartani a fiatalokat a térségben
Megtartani a fiatalokat a térségben
Kultúra

A vajdasági Magyarkanizsán szeptember 9-től 11-ig került sor a 69. írótáborra, melyet a Lendvai Fotó-Videó Klubnak a Lendvát bemutató, ...

Muravidék

Múlt pénteken a délelőtti órákban Zelei József kerékpáros békenagykövet a Benyovszky Kerékpáros Emléktúra keretében Lendvára ...

Muravidék

Az idei Európai Mobilitási Hét kezdetéhez fűződött a szeptember 16-án és 17-én Dobronakon szervezett 1. Szlovén Kerékpáros Kongresszus. ...

Horizont

Szeptember 17-én került sor Ljubljanában a Szlovén Tudományos Akadémia dísztermében a „Le z drugimi smo”, vagyis „Másokkal együtt” ...

Muravidék

Szlovéniában az otthoni oktatást, a magántanulói státuszt a jogszabályok 1996 óta teszik lehetővé. A gyakorlatban mégis csak 2004-ben ...

Muravidék

A Lendvai Lions Klub nyári virtuális jótékonysági akciójának keretében összegyűlt 9.120 euróval három „kis muskétás”, Varga ...

Muravidék

A PCT-feltételek szigorítása már hozott eredményeket, hiszen nőtt a védőoltást felvevők száma, ami a múlt héten a legmagasabb volt június ...

Kultúra

A Szlovén Műfordítók Egyesületének szakértői bizottsága szeptember közepén közzétette a Sovre műfordítói díj jelöltjeit. Az 1963-ban létrehozott ...

Kultúra

A koronavírus-járvány miatt közel másfél évig gyakorlatilag nem vehettünk részt nagyobb kulturális programokon, rendezvényeken. Úgy tűnik, ...

Muravidék

A Lendvai Kinológiai Egyesület a szlovén szövetséggel karöltve 3x CAC nemzetközi kutyakiállítást szervezett Gyertyánosban szeptember 17-től ...

Sport

Az előző fordulóban a Bilje ellen lőtt öt gól után most a Nafta 1903 ismét kiütötte ellenfelét. A kékek hazai pályán fogadták a tabella utolsó ...

Sport

Három lendvai érem Ptujból - Szeptember 19-én Ptujban nemzetközi cselgáncskupaverseny zajlott. A Lendvai Judo Klub mindhárom indulója három ...

Kultúra

A Lendvai Zsinagógában megnyílt Dancs-Roth Marika áttekintő kiállítása, mellyel a hazai Galéria-Múzeum és szülővárosa tiszteleg a művész ...

Nemzetiség

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának a Zoom platformon megtartott ülésén elfogadták a közösség gazdasági ...

Nemzetiség

A határon túli területeken, így a Muravidéken is júniusban jelentek meg a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett, a magyar nyelvű oktatást és ...

Nemzetiség

Az 1920-as trianoni békeszerződés hallatán még száz év elteltével is minden magyar embernek Magyarország területvesztése és a nemzet megcsonkítása ...

Gazdaság

Egyéves kihagyás után 2021. szeptember 15—e és 19-e között ismét megrendezik az 53. Celjei Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásárt (MOS). ...

Nemzetiség

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa múltheti ülésén döntött az őszi és téli programokról, valamint a beérkezett ...

Kultúra

A Lendvai Zsinagógában szeptember 9-én Feguš Robert vezetésével koncertet adott az Elinor énekegyüttes, amely szlovén költők megzenésített ...

Nemzetiség

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) sporteszközöket vásárolt a muravidéki ...

Muravidék

Idén ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját a Lendvai Méhészek Egyesülete, a kerek jubileumot háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték ...

Horizont

A szlovén kormány a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében újra szigorított, így a PCT-igazolás (bizonylat az átesettségről, az oltottságról, ...

Muravidék

Az irodalomterápia volt az első téma az „Előadások az egészségünkért” rendezvénysorozatban, amelyet a Szentlászlói Szlovén Református ...

Muravidék

– Ehhez azonban bizalmat kell kelteni az ügyfélben, meg kell erősíteni az érzést, hogy ő megbecsült személy, s a gondját megértve együtt törekszünk ...

további cikkek
MCSi Design