Az Olcsó Jancsi, a Világtalan Bábi, az Énekes Jancsi...

 • Nyomtatás
 • tortukor02Most, hogy a négy fal közé vagyunk kényszerülve, egyre nagyobb érdeklődéssel bújjuk az irodalmat és érdeklődve olvassuk a régi idők történeteit. Ilyenek a vásári jelentések is, hiszen most, hogy oly sok esemény és vásár nem kerül megrendezésre, ez is egy kicsit csillapíthatja hiányérzetünket. No de milyen is volt a lendvai vásár a 19. század végén? Bellosics Bálint hosszú és alapos leírása 1891-ben jelent meg a Vasárnapi ujság 28. számában, amelyből kiragadunk most néhány részletet.

  tortukor01A kicsiny város egyetlen nagy utczáját már vásár előtti napon tele építik púpos hátú sátrakkal, megjelennek alkonyattájban a csáktornyai csizmadiák, heten-nyolczan egy furmányos szekéren; szomszéd vend asszonyok hozzák vállukon előre-hátra elosztott zsákban az aranysárga kölest, paprikás túrót; megjönnek a patkó-kovácsok, tekenyős oláhczigányok, az Olcsó Jancsi és, hogy a seregszám teljesebb legyen, a Világtalan Bábi, meg az Énekes Jancsi.

   

  Kakasszókor aztán tolúl befelé a vidékről szekereken, gyalogszerrel a vásárló tömeg, mely színre tarkább bármely keleti szőnyegnél; három útján a magyar, a vend, a muraközi horvát.

   

  Ott megy a hetési öreg Dancs Mihály, ki kerek hatvan évet egy gatyaszárban járt meg. Az arczára ült a gondolatja: hej, nem úgy van már, mint volt régen! Nem is mer körül nézni a fiatalokra. Csupa bolti minden, a mi rajtuk van.

   

  Jönnek apró, gyenge lovaikon a göcseji bocskorosok, hozzák vásárra a dongákat, szőlőkarókat. A Mura felől a koótiak szekérszámra szállítják a murai halat. A hetési ember, ha meglátja a czégérnek kiszúrt csukát, kikerüli őket; az ő tapogatójába csak ilyen-olyan apró czompu, pozsár, vargahal került, - csoda, hogy „megbírta a háló!”

   

  A templom előtt állanak a legtekintélyesebb mesteremberek, a mézeskalácsosok, — szíveket árulnak. Mosolygó leány-arczokra kisütött a szívük melege, midőn ráhagyja a legény a választást. Van ezerféle. Az egyik csillog-villog a belé rakott tükördaraboktól, a másik tele van nyiló rózsával.

  A templom árnyékában lármás köszörüs család ütött tanyát, ellenséges indulatú pincsi-kutyákkal.

   

  Folytatása következik...