kele
perec1
garas1
64. évfolyam
20. szám
Megjelenés:
2020. 05. 21.
kiscim2020
 

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 5. rész

Sorozatunkban eddig áttekintettük a hangjelölések és az egybe- és különírással kapcsolatos kérdéseket. Ebben a részben a tulajdonneveket, illetve a kis és nagy kezdőbetűvel írandó változásokat vesszük számba.
A kezdőbetűk eltérésében a szabályzat 148. pontja a hivatalos írásgyakorlathoz igazodott: „A köznevek nagybetűs kezdése nem szokásos a magyar írásgyakorlatban, kivéve a hivatalos iratokban, például: Alperes, Felperes, Eladó, Vevő, Szerző”.
A tulajdonnevek változásánál a következők figyelhetők meg. Az asszonynevek írásmódjának a szabályozása kimaradt, mert nem helyesírási, hanem jogi, közigazgatási kérdés. A tulajdonnevek közé újként bekerült a tárgynevek kategóriája, ide tartoznak a nemzeti ereklyék, a járművek, a fegyverek, a hangszerek, a híres drágakövek stb. nevei. Jellemzőjük a nagy kezdőbetűs írás. Nemzeti ereklyék neve: Szent Jobb, Szent Korona stb. Hajónevek: Kisfaludy Sándor, Titanic, Santa Maria stb. Régi mozdonynevek: Nádor, Deáki stb. Űrjárművek neve: Apollo, Luna, Szaljut stb. Fegyvernevek: Durandal (Roland kardja), Excalibur (Artúr kardja), Baba, Kövér Berta (ágyú) stb. Hangszernevek: Lady Blunt (egy Stradivari-hegedű), Ignác (a székesfehérvári bazilika harangja) stb. Gyémántnevek: Kohinoor, Rózsaszín Párduc stb. (AkH.12 171).
A nyelvhasználati ingadozást tükrözi az a szabálypont, amely kimondja, hogy „A -falva, -földe, -halma, -háza, -telke, -völgye stb. utótagú nevek -i képzős származékaiban elhagyjuk az a, e végződést (hollóházi porcelán, pannonhalmi főapátság stb.). Ha azonban nem közismert névről vagy a hagyomány által szentesített formáról van szó, az alapalak kikövetkeztethetősége érdekében – bár hibásnak egyik változat sem mondható – hasznos lehet a kerekegyházai, becsvölgyei stb. forma használata” (AkH.12 174c).
A csillagászati nevekről szóló rész kiegészült azzal, hogy „a csillagok, csillagképek, bolygók, holdak stb. nevében minden szót nagybetűvel kezdünk, például: Bereniké Haja, Dél Keresztje, Nagy Medve”, melléknévképzős alakjuk pedig: Bereniké Haja-beli, Dél Keresztje-beli, Nagy Medve-beli (AkH.12 184).
A megnevezett objektum határozza meg néhány tulajdonnévfajta helyesírás-változatait. A 181. pontba került új bekezdés a helységrésznevek gyakori párhuzamossága miatt ezt a célt szolgálja: ha egy eredetileg kötőjellel kapcsolt földrajzi köznévi utótagot tartalmazó földrajzi név közterület nevébe kerül, a kötőjeles írásmódot egybeírás váltja fel, például: Csörsz-árok – Csörszárok utca, Ferenc-hegy – Ferenchegyi út stb.
Kétféle írásmódot is megenged az új szabályzat az intézménytípust jelölő szavak (minisztérium, egyetem, iskola, üzem, rendőrkapitányság stb.) írásában a 188 d) pontjában, bár a kisbetűs formát ajánlja, például: Földrajztudományi Kutatóintézet, de: a kutatóintézet kidolgozta v. a Kutatóintézet kidolgozta; Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, de: a bizottság véleménye szerint v. a Bizottság véleménye szerint.
Sok gondot okozott eddig is a gyakorlatban az intézménynevek és az intézménynévszerű megjelölések helyesírása. Az új szabályzat igyekszik ebben a kérdésben is jobban eligazítani. A 190. pont a következővel egészült ki: „A mozik, vendéglők, eszpresszók, üzletek, fürdők, temetők, lakóparkok, szállodák, panziók, termek stb. neve lehet intézménynév is, például: Corvin Budapest Filmpalota, Vadszőlő Szálloda, Sport- és Rendezvényközpont, Rózsakert Bevásárlóközpont, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert, Erzsébet Szálloda, Platán Panzió, Klasszik Rádió, Csontváry Terem, Derkovits Terem.” Ebben az esetben a 187. pontnak megfelelően az és, valamint a névelő kivételével minden elemet nagy kezdőbetűvel írunk. Vannak olyanok, melyekről első látásra/hallásra is nyilvánvaló intézménynévi mivoltuk: Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, Rózsakert Bevásárlóközpont, Corvin Budapest Filmpalota, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert. A köznapi beszédben ilyen hosszan nem fordulnak elő ezek a nevek, csak az említő nevüket használjuk. Nem mondjuk azt, hogy a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodába járok úszni, hanem csak így: A Lukácsba járok úszni. Vagyis az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tagot/tagokat elhagyjuk. További példák: a Keletiből indul, a Kossuthon hallottam.
A gond annak a típusnak a helyesírásával van, amelynek azonos a hangzása, alakja. A nyelvhasználó számára azonban továbbra sem egyértelmű, hogy az azonos formák közül melyik az intézménynévszerű és melyik az intézménynévi. Pl. A Vadszőlő Szálloda megrendeléseit nem teljesítették a beszállítók. A Vadszőlő szálloda látta vendégül a csoportot. A Vadszőlő szálloda/Vadszőlő Szálloda éttermében ebédeltünk. Az adott alak helyes rögzítéséhez nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az illető intézmény ismeretére.
Megengedő a szabályzat rendezvények, rendezvénysorozatok, társadalmi és politikai mozgalmak, programok stb. nevének az írásában. A kis kezdőbetűs formát ajánlja (a magyar nyelv hete, fásítási hónap, országos középiskolai tanulmányi verseny, 15. nemzetközi könyvfesztivál), de elfogadhatónak tartja intézménynévként a nagy kezdőbetűset is: Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtéri Játékok.
MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben